slide2
clkslider_0000_COLOURBOX1574797
clkslider_0002_COLOURBOX1298415

Anmeldelse af affald på bygogmiljoe.dk

Vi kan også anmelde dit bygge affald for dig inde på byg og miljø.

Her skal du udfylde hvor mange tons affald der er på de forskellige faner:

 • Ansøgning for byggeaffald
 • Sted
 • Ansøgere
 • Kontakt oplysninger på ejeren
 • Fuldmagt
 • Vælg matrikel/matrikler
 • Adresse og stam oplysninger
 • Affald fra indre lofter
 • Affald fra indre gulve
 • Affald fra indre vægge
 • Affald fra køkkener/badværelser
 • Affald fra sokkel og kælder
 • Affald fra tekniske installationer, vand, el, belysning, ventilation, varme, køleanlæg
 • Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, alterner
 • Angiv hvor affaldet stammer fra
 • Direkte genbrugelige materialer
 • Screeningsskema oplysninger
 • Tilladelse fra Slots-og Kulturstyrelsen

Men dette gør vi for dig, hvis du ønsker denne service.

Ring på telefon 51 70 87 99, eller send os en besked via vores kontaktformular.